Makak červenolící

Japonští makakové jsou světově proslulí svými, na zvířecí poměry, výstředními zvyky a dovednostmi. Zajdou si zaplavat nebo se jen tak prohřívají v horkých pramenech, s kamínky si hrají jako malé děti, než začnou jíst opláchnou si potravu nebo osolí brambory. (Koktejl, duben 2008)

Zajímavé je, že tyto zvyky nemají dlouhou historii, nýbrž byly opicemi „vynalezeny" v nedávné minulosti. Právě pro schopnost objevovat, osvojovat si a dále předávat nové činnosti, a tedy vytvářet kulturu, jsou tyto opice přitažlivé nejen pro milovníky přírody, ale i pro vědce, kteří sledují jejich chování po celém Japonsku.


Text a fotografie chráněny autorskými právy. Reprodukce pouze se svolením autora (c) František Štaud
Další fotografie makaka červenolícího

Makak cervenolici s mladetem Nagano, Japonsko Tak například mytí potravy vynalezla samice Imo na ostrově Košima v roce 1953, když vědci pohazovali po zemi sladké brambory, aby vylákali makaky z lesa. Zatímco ostatní opice písek otíraly jako obvykle packami, Imo jednoho dne přišla na to, že mnohem rychlejší a účinnější je opláchnout bramboru v nedalekém potoce. Ostatní členové tlupy, s výjimkou nejstarších jedinců, zlepšovák rychle okoukali a začali se, jak už to tak mají ve jméně, opičit. Mytí brambor si makakové přisvojili tak, že během několika let se stalo v této tlupě běžným jevem. S postupem času tuto dovednost ještě o stupínek zdokonalili; to když přišli na to, že mytí v mořské vodě dodá bramborům příjemnější chuť. Imo byla na opičí poměry jistě geniální, protože zanedlouho co naučila spoluobčany omývat jídlo, přišla na další zlepšovák, tentokrát jak „oddělit zrno od plev" - hrst pšenice a písku hodila do vody a zatímco písek a kamení šel rychle ke dnu, pšeničná zrnka se vznášela na hladině a bylo jednoduché je posbírat a pojídat bez skřípavého písku. I tento postup zanedlouho okoukali ostatní členové tlupy.

O deset let později, na druhém konci Japonska v horách prefektury Nagano, jiná opičí inteligentka, Mukubili, zjistila, že vlézt si v chladném období do horkých pramenů není vůbec nepříjemné. Po několika letech se tento zvyk stal tradicí; makakové se dokonce začali chodit vyhřívat do lázní určených pro lidi, čímž způsobovali zřejmé problémy. Nakonec byly v horách zbudovány specielní lázně určené výhradně opicím. A ty tohoto luxusu hojně využívají - zatímco okolní krajina je pokryta sněhovou vrstvou, z kouřících lázní vykukují červené hlavy spokojených makaků. Tento obrázek se stal symbolem japonské zimy a láká návštěvníky a fotografy z celého světa. 

Mlade makaka cervenoliciho v horkych pramenech NaganaKoupání se v horkých pramenech či mytí potravy ve vodě, jakkoliv pro zvířata netradiční, může mít svůj raison d'être - tedy přežití v mrazivých podmínkách, respektive zkvalitnění stravy. Makakové jsou ale známí osvojováním si takových druhů činností, které nejsou nezbytné ani pro přežití, ani pro reprodukci a trochu tak staví na hlavu Darwinovy teorie. Třeba opice v horách Nagana si plácají sněhové koule a po zadních s nimi běhají po okolí; v kopcích Arašijama si makakové pro změnu hrají s kamínky. Připomínají tak spíše malé děti a ne tvory, jejichž veškerá činnost intuitivně směřuje k zachování rodu. Ne náhodou se tyto „zábavné" činnosti začaly objevovat až poté, co začali být makakové na různých místech Japonska uměle přikrmováni a zbylo jim relativně hodně volného času.

Makak červenolící (také Makak japonský, Macaca fuscata; japonsky nihon saru 日本猿) obývá téměř celé Japonsko od subtropických ostrovů na jihu země až po alpská pohoří severního Honšú a je, s výjimkou člověka, nejseverněji žijícím primátem Jsou to sympatická zvířátka s lysou, do červena zbarvenou tváří, expresivníma očima a kapsovitými tvářemi pro skladování potravy. Samci jsou výrazně mohutnější a těžší než samice, mohou vážit až 15 kilogramů, zatímco jejich protějšky jenom třetinu. Před mrazivými teplotami je chrání rezavě hnědá hustá srst. Délka života makaků červenolících je odhadována v průměru na 30 let.

Makak s mladetem v horkych pramenech Nagana, JaponskoMakakové žijí v tlupách sestávajících z několika desítek jedinců s přísným hierarchickým uspořádáním. Vůdcem smečky je dominantní alfa samec, který kromě jiného rozhoduje o pohybu skupiny a vyhání vetřelce. Jeho pravou rukou jsou dva pomocníci, kteří se starají o pořádek v tlupě. Mladí samci skupinu opouštějí jakmile dosáhnou pohlavní zralosti a následně pobývají ve vícero tlupách, než se usadí. Samice v tlupě naopak zůstávají po celý život a vytvářejí mezi sebou úzké sociální vazby, které projevují třeba vzájemným přehrabováním srsti, či pomocí s výchovou mladých.

Samci pohlavně dospívají kolem pátého roku života, samice o rok dříve. Ačkoliv jsou samice schopné mít mládě vždy jednou Makak v horach Nagana, Japonskoza jeden až dva roky, pohlavně zdrženliví makakové jistě nejsou - naopak, kopulují pravidelně a to v průběhu celého roku. Něco jako partnerská věrnost u těchto opic rovněž neexistuje, v době páření mají samci i samice až deset partnerů, nicméně je to vždy samice, která si určí, s kým se bude pářit a koho odmítne. Její výběr závisí samozřejmě na „společenském postavení", ale i na tom, jak dlouho je ten který samec v tlupě, přičemž přednost vždy dostane nový člen. Ani alfa samec nemá nic jistého. Obecně samice makaků odmítají jako sexuální partnery všechny, s kterými se pářili během posledních čtyř až pěti let. V takovémto chování můžeme vidět stopy marnivosti či promiskuity, ale pravda je, že tímto způsobem se do značné míry redukuje možnost příbuzenského křížení a zvyšuje se genetická diverzita. Pokud jde o sex, jsou tyto opice poměrně volnomyšlenkářské a nebrání se ani partnerům stejného pohlaví, nicméně incest (a to až do třetího kolena) u nich má striktní tabu.

Po půlroce březosti se samici narodí jedno mládě, nikdy více, a to do značné míry formuje budoucí těsný vztah matky a jejího potomka. Ten je na matce závislý poměrně dlouhou dobu, k odstavení dochází až v druhém roce života. Pro matku to znamená, že v době, kdy kojí, má na starost ještě dalšího jednoho nebo dva starší potomky. Na jednu stranu je to pro samici velmi zatěžující, na druhou stranu se tímto způsobem starší sourozenci učí péči o mládě. V některých tlupách se na výchově mláďat podílejí i samci. Mláďata se do tří týdnů začnou batolit a po měsíci už lezou po stromech. Touto dobou se také přestanou věšet matce na břicho a začnou chytat balanc na jejím hřbetu.

Ačkoli většinu času tráví na stromech, potravu hledají makakové na zemi. Jsou to všežravci, složení stravy se liší se v závislosti na ročním období, ale samozřejmě také na místě výskytu. Strava je složena hlavně z ovoce, semínek, bambusových kořínků, mladých lístků, květin, hmyzu, kůry stromů, ale nepohrdnou krabem nebo ptačím vejcem. V roce 2006 byl v odborném tisku dokonce publikován případ, kdy makakové jedli ryby.

Makak s mladetem, Nagano, Japonsko Makak červenolící byl do roku 1996 řazen mezi ohrožené živočichy. Důvodem jejich ohrožení byla devastace přirozeného habitatu, primárně ničení lesů. Podružným problémem je fakt, že se makakové musejí za potravou vydávat z lesů k lidským obydlím, pořádají nájezdy na pole japonských farmářů a neváhají zaútočit na člověka, hlavně děti, pokud vidí v jejich rukou potravu. Farmáři se makakům odplácejí způsobem nejtvrdším a přesto, že se jedná o chráněná zvířata, každoročně jich na pět tisíc chytí nebo zabijí. Na vlastní oči jsem viděl na vesnicích farmáře vyzbrojené vidlemi a hráběmi, kteří pročesávali keře vedle svých políček. A další problém makakům paradoxně způsobuje jejich inteligence, která je přivedla do centra pozornosti neurologického výzkumu. Prestižní časopis Nature ve svém editorialu v roce 2001 dokonce uvedl vědecký výzkum jako jedno z nebezpečí pro zachování makaků.

Japonci nicméně svoje opice milují a jsou odhodláni je uchránit před vyhynutím. Makak červenolící má totiž dlouhou historii v japonské kultuře, umění i mytologii. Vždyť i známá soška opičí trojky v chrámu Tošugu s buddhistickým podtextem „nevidím zlo, neslyším zlo, nemluvím zlo" má svůj předobraz právě v Makaku červenolícím.


Article comments:

24.02.2018 (16:51) icon AngelaCor:

видалити фейсбук назавжди: https://texnoera.com/internet-2/inshe/vydalennia-facebook-storinky.html

21.02.2018 (03:15) icon WalterWoulp:

And everlastingly oblige in castigate walfe.hadmo.amsterdam/online-consultatie/histamine-and-psoriasis.html that no lubricator, secure expected bountiful ones, should be considered a weight-loss food. Coating your salad with grease can dietor.wahl.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/keime-im-darm-37200.html stylish up as various calories as a skim up of attraction ice cream. It’s a disordered walfe.hadmo.amsterdam/online-consultatie/healing-scalp-psoriasis.html eatables in search losing to, and starting your day.

19.02.2018 (05:12) icon Donaltrhoore:

Hello. And Bye.

13.02.2018 (20:39) icon Angeloessed:

Some pith disappearance acta.wahl.amsterdam/anweisungen/wie-kann-ich-an-den-hueften-abnehmen-55984.html creams are formulated to facilitate volume loss. But comedy do about laumar.kremmen.amsterdam/hoe-te-solliciteren/inr-lever-63202.html that the onus liability achieved at workman using such creams is undeniable temporary. The albatross comes wherewithal as in the purpose as you stroke of luck misguided from silwai.wahl.amsterdam/informationen/gewichtszunahme-wasser-50880.html using these creams.

13.02.2018 (00:44) icon Gregoryirriz:

Charter tribulation of of blacin.wahl.amsterdam/handliche-artikel/massagegeraet-gegen-bauchfett-66384.html applying antioxidant cream does not suppose much every so often, it can be tutap.suvit.online/anweisungen/verdauungsapparat-pferd.html done at disintegrated folks', it does not coerce the intervention of gifted beauticians and makeup artists. The cream should be applied to cleansed snatch the nettle pauci.suvit.online/aerztlicher-rat/bandscheibenvorfall-auswirkungen-darm.html and decollete.

12.02.2018 (18:59) icon Kerstinscece:

Hello. And Bye.

12.02.2018 (18:15) icon RoberytRem:

Hello. And Bye.

05.02.2018 (20:41) icon Randell:

weight loss pills for men weight loss pills for men pills to lose weight prescripttion weight loss pills weight loss medications prescripttion

05.02.2018 (06:51) icon Ralpghlaw:

Hello. And Bye.

04.02.2018 (19:57) icon Jabnetsew:

Hello. And Bye.

02.02.2018 (18:21) icon DustinSmumb:

it's an excellent resource!So much useful info and handy ideas, thanks =) https://eduhelp945434737.wordpress.com/

29.01.2018 (07:28) icon Rocky:

online slots online casino online slots online casino online slots

25.01.2018 (08:41) icon Emery:

online slots online casino real money casino online casino real money casino

23.01.2018 (20:10) icon Linaprula:

Instagram

17.01.2018 (21:20) icon Brendaflomo:

Hello. And Bye.

Přidat komentář:
Jméno: *
E-mail: 
Vzkaz: *
Napsáno a zbývá    znaků
Opište kód z obrázku: *

close
Continent:
Country:
Destination:

Choose your location:

World Map
Close map