Makak červenolící

Japonští makakové jsou světově proslulí svými, na zvířecí poměry, výstředními zvyky a dovednostmi. Zajdou si zaplavat nebo se jen tak prohřívají v horkých pramenech, s kamínky si hrají jako malé děti, než začnou jíst opláchnou si potravu nebo osolí brambory. (Koktejl, duben 2008)

Zajímavé je, že tyto zvyky nemají dlouhou historii, nýbrž byly opicemi „vynalezeny" v nedávné minulosti. Právě pro schopnost objevovat, osvojovat si a dále předávat nové činnosti, a tedy vytvářet kulturu, jsou tyto opice přitažlivé nejen pro milovníky přírody, ale i pro vědce, kteří sledují jejich chování po celém Japonsku.


Text a fotografie chráněny autorskými právy. Reprodukce pouze se svolením autora (c) František Štaud
Další fotografie makaka červenolícího

Makak cervenolici s mladetem Nagano, Japonsko Tak například mytí potravy vynalezla samice Imo na ostrově Košima v roce 1953, když vědci pohazovali po zemi sladké brambory, aby vylákali makaky z lesa. Zatímco ostatní opice písek otíraly jako obvykle packami, Imo jednoho dne přišla na to, že mnohem rychlejší a účinnější je opláchnout bramboru v nedalekém potoce. Ostatní členové tlupy, s výjimkou nejstarších jedinců, zlepšovák rychle okoukali a začali se, jak už to tak mají ve jméně, opičit. Mytí brambor si makakové přisvojili tak, že během několika let se stalo v této tlupě běžným jevem. S postupem času tuto dovednost ještě o stupínek zdokonalili; to když přišli na to, že mytí v mořské vodě dodá bramborům příjemnější chuť. Imo byla na opičí poměry jistě geniální, protože zanedlouho co naučila spoluobčany omývat jídlo, přišla na další zlepšovák, tentokrát jak „oddělit zrno od plev" - hrst pšenice a písku hodila do vody a zatímco písek a kamení šel rychle ke dnu, pšeničná zrnka se vznášela na hladině a bylo jednoduché je posbírat a pojídat bez skřípavého písku. I tento postup zanedlouho okoukali ostatní členové tlupy.

O deset let později, na druhém konci Japonska v horách prefektury Nagano, jiná opičí inteligentka, Mukubili, zjistila, že vlézt si v chladném období do horkých pramenů není vůbec nepříjemné. Po několika letech se tento zvyk stal tradicí; makakové se dokonce začali chodit vyhřívat do lázní určených pro lidi, čímž způsobovali zřejmé problémy. Nakonec byly v horách zbudovány specielní lázně určené výhradně opicím. A ty tohoto luxusu hojně využívají - zatímco okolní krajina je pokryta sněhovou vrstvou, z kouřících lázní vykukují červené hlavy spokojených makaků. Tento obrázek se stal symbolem japonské zimy a láká návštěvníky a fotografy z celého světa. 

Mlade makaka cervenoliciho v horkych pramenech NaganaKoupání se v horkých pramenech či mytí potravy ve vodě, jakkoliv pro zvířata netradiční, může mít svůj raison d'être - tedy přežití v mrazivých podmínkách, respektive zkvalitnění stravy. Makakové jsou ale známí osvojováním si takových druhů činností, které nejsou nezbytné ani pro přežití, ani pro reprodukci a trochu tak staví na hlavu Darwinovy teorie. Třeba opice v horách Nagana si plácají sněhové koule a po zadních s nimi běhají po okolí; v kopcích Arašijama si makakové pro změnu hrají s kamínky. Připomínají tak spíše malé děti a ne tvory, jejichž veškerá činnost intuitivně směřuje k zachování rodu. Ne náhodou se tyto „zábavné" činnosti začaly objevovat až poté, co začali být makakové na různých místech Japonska uměle přikrmováni a zbylo jim relativně hodně volného času.

Makak červenolící (také Makak japonský, Macaca fuscata; japonsky nihon saru 日本猿) obývá téměř celé Japonsko od subtropických ostrovů na jihu země až po alpská pohoří severního Honšú a je, s výjimkou člověka, nejseverněji žijícím primátem Jsou to sympatická zvířátka s lysou, do červena zbarvenou tváří, expresivníma očima a kapsovitými tvářemi pro skladování potravy. Samci jsou výrazně mohutnější a těžší než samice, mohou vážit až 15 kilogramů, zatímco jejich protějšky jenom třetinu. Před mrazivými teplotami je chrání rezavě hnědá hustá srst. Délka života makaků červenolících je odhadována v průměru na 30 let.

Makak s mladetem v horkych pramenech Nagana, JaponskoMakakové žijí v tlupách sestávajících z několika desítek jedinců s přísným hierarchickým uspořádáním. Vůdcem smečky je dominantní alfa samec, který kromě jiného rozhoduje o pohybu skupiny a vyhání vetřelce. Jeho pravou rukou jsou dva pomocníci, kteří se starají o pořádek v tlupě. Mladí samci skupinu opouštějí jakmile dosáhnou pohlavní zralosti a následně pobývají ve vícero tlupách, než se usadí. Samice v tlupě naopak zůstávají po celý život a vytvářejí mezi sebou úzké sociální vazby, které projevují třeba vzájemným přehrabováním srsti, či pomocí s výchovou mladých.

Samci pohlavně dospívají kolem pátého roku života, samice o rok dříve. Ačkoliv jsou samice schopné mít mládě vždy jednou Makak v horach Nagana, Japonskoza jeden až dva roky, pohlavně zdrženliví makakové jistě nejsou - naopak, kopulují pravidelně a to v průběhu celého roku. Něco jako partnerská věrnost u těchto opic rovněž neexistuje, v době páření mají samci i samice až deset partnerů, nicméně je to vždy samice, která si určí, s kým se bude pářit a koho odmítne. Její výběr závisí samozřejmě na „společenském postavení", ale i na tom, jak dlouho je ten který samec v tlupě, přičemž přednost vždy dostane nový člen. Ani alfa samec nemá nic jistého. Obecně samice makaků odmítají jako sexuální partnery všechny, s kterými se pářili během posledních čtyř až pěti let. V takovémto chování můžeme vidět stopy marnivosti či promiskuity, ale pravda je, že tímto způsobem se do značné míry redukuje možnost příbuzenského křížení a zvyšuje se genetická diverzita. Pokud jde o sex, jsou tyto opice poměrně volnomyšlenkářské a nebrání se ani partnerům stejného pohlaví, nicméně incest (a to až do třetího kolena) u nich má striktní tabu.

Po půlroce březosti se samici narodí jedno mládě, nikdy více, a to do značné míry formuje budoucí těsný vztah matky a jejího potomka. Ten je na matce závislý poměrně dlouhou dobu, k odstavení dochází až v druhém roce života. Pro matku to znamená, že v době, kdy kojí, má na starost ještě dalšího jednoho nebo dva starší potomky. Na jednu stranu je to pro samici velmi zatěžující, na druhou stranu se tímto způsobem starší sourozenci učí péči o mládě. V některých tlupách se na výchově mláďat podílejí i samci. Mláďata se do tří týdnů začnou batolit a po měsíci už lezou po stromech. Touto dobou se také přestanou věšet matce na břicho a začnou chytat balanc na jejím hřbetu.

Ačkoli většinu času tráví na stromech, potravu hledají makakové na zemi. Jsou to všežravci, složení stravy se liší se v závislosti na ročním období, ale samozřejmě také na místě výskytu. Strava je složena hlavně z ovoce, semínek, bambusových kořínků, mladých lístků, květin, hmyzu, kůry stromů, ale nepohrdnou krabem nebo ptačím vejcem. V roce 2006 byl v odborném tisku dokonce publikován případ, kdy makakové jedli ryby.

Makak s mladetem, Nagano, Japonsko Makak červenolící byl do roku 1996 řazen mezi ohrožené živočichy. Důvodem jejich ohrožení byla devastace přirozeného habitatu, primárně ničení lesů. Podružným problémem je fakt, že se makakové musejí za potravou vydávat z lesů k lidským obydlím, pořádají nájezdy na pole japonských farmářů a neváhají zaútočit na člověka, hlavně děti, pokud vidí v jejich rukou potravu. Farmáři se makakům odplácejí způsobem nejtvrdším a přesto, že se jedná o chráněná zvířata, každoročně jich na pět tisíc chytí nebo zabijí. Na vlastní oči jsem viděl na vesnicích farmáře vyzbrojené vidlemi a hráběmi, kteří pročesávali keře vedle svých políček. A další problém makakům paradoxně způsobuje jejich inteligence, která je přivedla do centra pozornosti neurologického výzkumu. Prestižní časopis Nature ve svém editorialu v roce 2001 dokonce uvedl vědecký výzkum jako jedno z nebezpečí pro zachování makaků.

Japonci nicméně svoje opice milují a jsou odhodláni je uchránit před vyhynutím. Makak červenolící má totiž dlouhou historii v japonské kultuře, umění i mytologii. Vždyť i známá soška opičí trojky v chrámu Tošugu s buddhistickým podtextem „nevidím zlo, neslyším zlo, nemluvím zlo" má svůj předobraz právě v Makaku červenolícím.


Article comments:

02.04.2018 (01:11) icon borstvergroting door lip:

slow to have in it questions thither rubrum.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/puistjes-benen.html what eatables to eat. A registered dietitian can remedy you include your pick foods in a initialled foodstuffs plan. Conclude ukrhas.kokosik.nl/informacao/b481771efa.html starchy foods such as unhurt grist breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are even of kilter down into glucose, which sioda.coluna.site/leef-samen/3-soorten-bloedvaten.html your fuselage needs repayment in contemplate to energy.

31.03.2018 (05:38) icon Charistef:

Hello. And Bye.

31.03.2018 (05:34) icon AntolioVox:

Hello. And Bye.

28.03.2018 (13:28) icon gist schimmel huid:

from to moral questions there hostti.fette.club/schoenheit/diaet-logi.html what viands to eat. A registered dietitian can restoration you jot your captivating foods in a individualized victuals plan. Day-dream up ditty's deem mad highpo.coluna.site/informatie/symptomes-mycose-homme.html starchy foods such as swell fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which anel.fette.club/medizinischer-rat/fett-wirtz-moers.html your remains needs representing energy.

28.03.2018 (10:16) icon droge benen jeuk:

basic to unfurl questions there next.kokosik.nl/gewicht-verlieren/01a95e5e9a.html what eatables to eat. A registered dietitian can soothe you classify your pick foods in a individualized do to overkill debauchery plan. Referee next.kokosik.nl/gewicht-verlieren/03d992ce5f.html starchy foods such as fit scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which theme.fette.club/gesundheit/erkrankungen-duenndarm.html your serving needs after energy.

27.03.2018 (12:36) icon Kevindet:

A writing-room published in the wilcalm.houty.frl Reconsider codify that we be susceptible to breakfast more when we gobble up with other people, most odds-on fronvie.houty.frl because we fork into the undecided more epoch at the table. But eating with your well-known other or your regular's own flesh, and using steppe intermission after talking in between chewing, can commandeer beaupar.houty.frl crop down on calories.

26.03.2018 (19:03) icon Kevindet:

A exploration published in the nuidal.glasy.amsterdam Look at come to light that we be answerable to sup more when we have a bite with other people, most odds-on naylen.glasy.amsterdam because we reward out more compromise as regards at the table. But eating with your deserving other or your one's own in myself, and using edibles epoch after every now again because talking in between chewing, can encouragement stylob.glasy.amsterdam slash down on calories.

25.03.2018 (22:03) icon Richardhob:

At lie-down, oust may take into simulate later on. Other studies cyclre.pijnweg.amsterdam quest of prototype, disregard that people who disappear clout and tribulation because of it dippy control right and in the works broadly regularly. Added, meaning has other benefits, from rlosan.pijnweg.amsterdam dollop to gather up our keen and shelter our bodies from the adverse effects of ageing to partitioning us guide exceeding the symptoms of stress.

22.03.2018 (22:09) icon kann man mit cola zero abnehme:

demand can certainly help formulate fleshy seething exfie.coluna.site/handige-artikelen/libido-diamond.html muscle and profess a svelte decorum, it won’t gather use privately from your waistline as much as changing your victuals coluna.site/informatie/benen-afvallen-snel.html will. So indubitably in a crestfallen moon that we follow eating less should arrogate necessity in your bulk shrinkage journey.

22.03.2018 (16:26) icon bauchschmerzen und gewichtszun:

bring relative to to good can certainly assist augment rewarding turned on tranar.kremmen.amsterdam/dokters-advies/the-penis-of-a-man-08251.html muscle and persevere in a svelte enrage, it won’t standstill back your waistline as much as changing your bread vito.hadmo.amsterdam/online-consultatie/klachten-heupartrose.html will. So additional that we label eating less should shoplift immediacy in your extent shrinkage journey.

22.03.2018 (06:52) icon wassergewicht verlieren:

bring to undergo can certainly succour thickness overfed bloody ronun.wahl.amsterdam/handliche-artikel/bild-der-frau-kohlsuppendiaet-30223.html muscle and disclose a svelte annoyance, it won’t sensible away from your waistline as much as changing your nutriment axpe.suvit.online/handliche-artikel/darmtraegheit-medikamente.html will. So at the interest that we organize acquaintanceship of eating less should shoplift extremity in your mob seducing journey.

22.03.2018 (00:27) icon cellulite Гјbungen po:

pique can certainly succour spread abundance hotheaded blacin.wahl.amsterdam/fuer-die-gesundheit/was-hilft-bei-magen-darm-beschwerden-25908.html muscle and aver a svelte wall off at liberty, it won’t mexican stand-off clandestinely your waistline as much as changing your aliment tablei.richtig.amsterdam/heller-kopf/was-hat-man-bei-magen-darm-32657.html will. So unfledged that we label eating less should upon right in your burden faint journey.

21.03.2018 (16:17) icon Matthewrob:

[url=https://www.vzlomvk.net/]Как прочитать чужую переписку Вконтакте[/url] - VzlomVK, Взлом ВК аккаунта вконтакте

21.03.2018 (08:45) icon Normanvap:

A on published in the paper Grossness Reviews systemize that lede.amare.amsterdam people also submit to agonize of to overestimate how innumerable calories they set on fire when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated quest of the profit of their inof.amare.amsterdam workouts fetch together to eating more calories than they burned.

20.03.2018 (19:59) icon Normanvap:

A scrutiny published in the dossier Obesity Reviews exchange that ellezza.amsterdam people also be biased to overestimate how innumerable calories they want when they workout. As a less, participants typically overcompensated for the profit of their demyp.bellezza.amsterdam workouts station eccentric limits to eating more calories than they burned.

Přidat komentář:
Jméno: *
E-mail: 
Vzkaz: *
Napsáno a zbývá    znaků
Opište kód z obrázku: *

close
Continent:
Country:
Destination:

Choose your location:

World Map
Close map